top of page

За нас

Фондация Ботаника лайф е неправителствена организация в обществена полза, която подкрепя предприемачеството, творчеството и иновациите сред младите хора. Фондацията реализира дейности в областта на екологията, земеделието, градинарството и пермакултурата.

Мисия и цели

Мисията на Фондация Ботаника Лайф е да насърчава устойчивото развитие и младежкото участие. Фондацията прави това чрез осъществяване на своите цели, които са:

  • да инициира и подкрепя практики, водещи до устойчиво развитие на българското общество и по-специално в областта на екологията, земеделието, градинарството, пермакултурата, хортикултурата и други сфери на човешкото взаимодействие с природата и земята;

  • да подкрепя предприемачеството, творчеството и иновациите сред младите хора;

  • да подпомага развитието на биологично земеделие и модели на биологично земеделие;

  • да подпомага развитието и възстановяването на българското село и да създава възможности за заетост и самозаетост на младите хора в селските общности;

  • да промотира екологичен, здравословен и устойчив начин на живот сред децата и младите хора;

  • да съдейства за опознаването, взаимното учене и обмяната на опит между деца и младежи от селски общности и градски общности.

Екип и управление

Екип

Най-ценният ресурс на организацията е нашия екип. Това са хора, които притежават ценни умения и са съпричастни към общата ни цел.

Управителен съвет

Фондация Ботаника Лайф се ръководи от Управителен Съвет, който е върховен колективен орган на фондацията. Управителният съвет се назначава с мандат на управление 5 години. Управителният Съвет избира за периода на своето управление Председател, който представлява фондацията и организира нейните дейностите.

Съвет на доверителите

Съветът на доверителите е орган с почетни функции към Фондацията. Позицията на член на Съвета на доверителите е доброволна, предлага се на избраното лице от страна на Управителния съвет на Фондацията и се потвърждава с неговото съгласие.

Tree%20Leaves_edited.png

История

Кънчо, Апостол и Мария Кръстеви.jpeg

Фондация Ботаника Лайф е учредена на 1 юни 2015 г. от Апостол Кънчев Апостолов. Той създава фондацията в памет на своите баща, дядо и баба - Кънчо, Апостол и Мария, които му оставят в наследство къща и земеделски земи в с. Надарево. Воден от желанието си да помага на младите хора да развиват своите интереси и потенциали в синхрон с принципите на устойчивото развитие, той взема решение да предостави на фондацията своите наследени имоти, които да бъдат използвани за обучение на деца и младежи.

Кънчо, Мария и Апостол Кръстеви

В учредителния акт на фондацията е записано:

Фондация Ботаника Лайф... „насърчава участието на младите хора в дейности, които развиват уважение към природата и които допринасят за свят, в който хората и земята съжителстват като едно цяло. Фондацията е основана в памет на Апостол, Мария и Кънчо Кръстеви, които знаеха, че земята е най-ценния дар на човечеството, и които през целия си живот предаваха това знание на идните поколения“.

През 2016г. Фондация Ботаника Лайф започва реализирането на мащабен проект, чрез който къщата, предоставена на фондацията, е ремонтирана и преобразувана в Обучителен Център за деца и младежи, а земеделските земи са превърнати в красиви градини за производство на плодове и зеленчуци. В новата база, децата имат възможност да се учат как се отглеждат плодове и зеленчуци, а младежите търсят своето професионално развитие в сферата на устойчивото земеделие.

Апостол Кръстев (в ляво) - в двора на ТКЗС, с. Надарево

Мария Кръстева - в ливада с блатно кокиче (гергьовско кокиче) в подножието на Шуменския балкан

Кръстьо Кръстев - прадядо на учредителя на Фондацията.

Един от българите, които през 20-те години на ХХ век заминават за Унгария да преподава градинарство. 

Днес в гр. Будапеща има мемориална плоча, в памет на българската общност, която е допринесла за развитието на земеделието в Унгария.

Вижте тук историята на Ботаника Лайф през погледа на един от нашите партньори.

WP_20160815_09_34_44_Proa.jpg
bottom of page