top of page

Управителен съвет

Фондация Ботаника Лайф се ръководи от Управителен съвет, който е върховен колективен орган на фондацията, назначен с мандат на управление 5 години. Управителният съвет избира за периода на своето управление председател, който представлява фондацията и организира нейните дейности.

Logo_curv_new.png
д-р Апостол Апостолов

Учредител и Председател на Управителния Съвет


Създадох Фондация Ботаника Лайф с желанието да променям живота на младите хора към по-добро. Моята идея за промяна беше да създам организация, която да подкрепя устойчивото развитие и младежкото участие. От всички сфери на устойчивото развитие, особено внимание отделям на земеделието. Моите прадеди са били земеделци и знам, че тази професия е донесла възход на България и ни е спечелила уважение сред много други нации.


Има много млади хора в България, които са отпаднали от образователната система или са безработни, или искат да емигрират в друга държава. Ние можем да променим това като им помогнем да продължат образованието си или да започнат собствен бизнес в сферата на устойчивото земеделие. Вярвам, че развитието на устойчивото земеделие като малък бизнес е ключ към решаване на проблемите с глада, бедността и eмиграцията сред младите хора. Устойчивото земеделие произвежда храна, създава работни места и е щадящо към природата. Устойчиво земеделие означава по-зелен, по-здравословен и по-справедлив живот за всички. То още означава, че младите хора могат да си изкарват прехраната и да се развиват в една изключително важна за България област на производство. Това ще ни осигури устойчива икономика и устойчиво общество като цяло. А не е ли това, към което всички се стремим?


Апостол Апостолов е доктор на науките.  Не е земеделец по професия, но е земеделец по сърце. През 2008 година напуска работата си като изследовател в Оксфордския Университет в Англия и се завръща в България след повече от десет години живот в чужбина. Оттогава работи в неправителствения сектор.


Logo_curv_new.png
Симона Дянкова

член на Управителния Съвет


Запознах се с „идеята” Ботаника лайф при самото ѝ зараждане, когато дори още нямаше име. Видях как се разраства и обогатява, как разцъфва и се избистря, докато се превърне в реално осъществим проект. Имах удоволствието да дам своя принос на идейно ниво, а сега се старая да допринасям и за осъществяването му.

Ботаника лайф, по един прекрасен начин, обединава в себе си две много важни сфери на развитие на човешкото общество: грижата за земята и образованието. Ако положим усилия да учим и вдъхновяваме поколенията идващи след нас, да разбират тясната връзка между здравата земя и здравия човек, може да начертаем едно много по-приветливо бъдеще за всички ни.


Logo_curv_new.png
Антоанета Георгиева

член на Управителния Съвет


Член съм на УС на Ботаника лайф от юли 2015 г. За мен е удоволствие и чест да бъда част от екипа на Фондацията. Винаги съм искала наред с бизнес ангажиментите, които имам да подкрепям организация, която се стреми да разкаже и покаже неизчерпаемите възможности и удоволствието от живота, който да живеем, в синхрон с природата.

Вярвам, че Ботаника Лайф ще бъде полезна, както за хора в началото на своя професионален път, така и за новите поколения младежи, които в света на електрониката и мрежите имат реалната възможност да се отдалечат твърде много от нея. Ботаника Лайф ще им покаже един свят, в който съвременните технологии и природата са неразривно свързани и ни правят по-пълноценни хора.

Нека заедно да бъдем част от това!


Logo_curv_new.png
Logo_curv_new.png
Logo_curv_new.png
Logo_curv_new.png
bottom of page