top of page

Станете доброволци при нас и помогнете да сбъднем нашата мечта за чиста земя, чиста храна и повече деца и млади хора, които да участват в постигането на тази кауза.


Доброволческите дейности при нас обикновено включват:


  • работа в градината и демонстрационното поле

  • ремонт и реставрация на сградите на фондацията

  • подпомагане на организирането и провеждането на обучения и дейностите с деца

  • експертна помощ в областта на маркетинга, IT услугите, правна помощ и др.


Ако можете да ни дарите малко от своето време за тези или други дейности, свързани с нашата кауза, ще се радваме да ни се обадите. За дългосрочно доброволчество предлагаме настаняване в базата на фондацията в село Надарево.


"Доброволчеството - получаваме повече отколкото даваме"


Станете доброволци

тел. 0894 412 349

email: info@botanicalife.org

Станете доброволци

bottom of page