top of page

Публикации

Училище за живота *

31.05.2018

Да започваш деня си с песен – буквално. Това правят учениците и учителите в Народното училище в Брендеруп (Brenderup Folk High School), Дания. Сутрин след закуска и преди да започнат заниманията си за деня, те се събират в просторната „Ягодова къща“ (еко постройка от слама и дърво) и пеят заедно. При възникнали въпроси, на тези събирания се провеждат и дискусии касаещи живота в училището с цел постигане на демократично взети решения от ученици и учители заедно. Демокрацията, наред с пеенето, е другия основен елемент от живота в училището и като цяло от ценностната система на датчаните. За тях, това не е просто абстрактен политически термин, а начин на живот в едно активно гражданско общество. Демокрацията е нещо, което се изучава в действие и то от най-ранна възраст. Попитахме директора на училището, Оле Деденрот, кое е основното и обединяващо за Народните училища, на какво искат да научат учениците си? Три бяха нещата, които той изтъкна: Самопознанието - да откриеш себе си, да опознаеш силните си страни, да откриеш неща, които те вълнуват и насоките в които искаш да се развиваш. Другото е да опознаеш Общността в която живееш и да намериш мястото си в нея. Да осъзнаеш какво е значението ти за твоята общност и с какво можеш да си полезен. Както и какво значи общността за теб и какво ти самия можеш да почерпиш от нея. Третото, за чието постигане е необходимо да разбереш първите две, е Демокрацията.

Учителя по музика с ученици в Ягодовата къща

Народните училища възникват в Дания през 19ти век. Първото такова училище е основано от Кристен Колд (1816-1870), последовател на философа, поет и свещеник Николай Грундвик (1783-1872). Именно философията на Грундвиг е в основата на Народните училища и в голяма степен е застъпена в цялата датска образователна система. Според Грундвиг, образованието има смисъл, ако е достъпно за всеки в продължение на целия му живот. Тези училища са се превръщали в културно образователни средища за по-малките населени места в страната. Така е и до днес.

 

Народните училища предлагат неформално следучилищно образование. В тях се провеждат дългосрочни (в рамките на година) и краткосрочни (седмични) курсове, на които могат да се запишат хора от различни възрасти – без горна граница. В училището се записват хора от цял свят, създавайки една жива, колоритна мултикултурна среда, неимоверно обогатяваща житейския опит на пребиваващите там. Училището предлага пълен пансион, което допринася за сплотяване на общността и създаването на топла, близка до семейната, атмосфера.

Между преподаватели и учащи има пълна равнопоставеност. Учителите в народните училища не се поставят в позицията на „знаещият, който учи останалите“. Уменията и знанията се предават чрез разказването на много истории и примери от „живия живот“, както и чрез реализирането на практически задачи. Задачите са с реално житейско приложение и може съвсем да не са елементарни. Никой, обаче, не се стряска от тях, защото са научени да не се страхуват от грешките си. Процесът на учене е изпълнен с изследователски дух, взаимност и споделяне. Преподаването е също така индивидуален процес, насочен към всеки ученик, според неговите темпове и желание за учене. Не един път ни бе припомнена поговорката, че: „Можеш да заведеш коня до реката, но не можеш да го накараш да пие.“

Всяко училище предлага курсове по различни теми, според търсенето и интереса, но обикновено профилира в дадена сфера. Народното училище в Брендеруп, което посетихме, акцентира на устойчивото развитие като цялостна житейска концепция и по-специално в сферите на био земеделието, еко строителството, изкуствата и занаятите. Последния реализиран проект, който видяхме, е прекрасната енергийно независима къща (The Off Grid House), построена от ученици и учители. Тя не е свързана с електрическата мрежа, нито има подаване на вода към нея. Енергията, топлината и водата в нея идват от природата. Всичко което излиза от нея бива напълно пречистено и се връща обратно в природата. В близост до еко къщата, група ученици са инициирали създаването на пермакултурна градинка. В тези проекти се прилагат както вече добре познати по света иновации за енергийна ефективност, така и някои съвсем нови разработки, които учениците и техните учители заедно разучават и модифицират за техните условия и нужди.  

Разсада за пермакултурната градина се отглежда в остъклението в предната част на еко къщата, а водата с която поливат, е пречистена (след като е била използвана в къщата) дъждовна вода .

Народните училища не предлагат диплома, но са една прекрасна житейска школа и могат да дадат идеи и насоки за бъдещо образование на учащите в тях. Според статистиките, процента на студентите, отпадащи от сферата на висшето образование, е значително по-малък – почти никакъв – сред посещавалите Народно училище, в сравнение с останалите. Затова в Дания се гледа с много голямо доверие на преминалите през тази школа, било то при постъпване на работа или при кандидатстване в университет. 


Народните училища са част от Асоциацията на Свободните Училища в Дания. Свободните училища не са държавни, но не са и частни. Свободното училище обикновено бива инициирано от група родители, търсещи по-добра образователна алтернатива за децата си. Това означава, че родителите имат водеща роля в демократичното управление на училището. За учителите, наемани на работа в тази система, не е задължително да имат педагогическо образование, стига те да имат много добро познаване на предмета който преподават, както и добър подход към учениците и това да бъде признато от ръководството на училището. Учебната програма и предметите изучавани там, както и методите на преподаване, се избират свободно от училищното настоятелство, без да се налагат от министерството на образованието. Единственото изискване е предметите датски, английски и математика да се изучават на ниво, съизмеримо с това в държавните училища. Свободните училища са официално признати като част от образователната система в страната и получават значителна част от финансирането си от държавата.  


Друг важен момент в Народните и Свободните училища, е че в тях няма оценки и изпити. Датчаните казват, че ако непрекъснато изваждаме растението от земята, за да проверим дали корените му растат, то няма да може да порасне, да се развие и да стане голямо и силно. Така и учениците нямат нужда от постоянни проверки. Липсата на оценки и изпити създава една спокойна, естествена среда, без напрежение, в която учениците с желание се подготвят за живота. Явно тази система работи много добре, тъй като практиката показва, че излизащите от нея се справят прекрасно с живота след училище – независимо дали в работна среда или в продължаване на образованието си.  

Макар, че в системата на свободните училища няма изискване преподавателите да са с педагогическа квалификация, за тези, които имат желание да се усъвършенстват в учителската професия, има Свободна Академията за подготовка на учители (Independent Academy of Free School Teaching), която се намира в Олеруп. Там се подготвят учители за свободните и народните училища в цялата страна. Подготовката там трае пет години, като цялата трета година е практика. Принципът е същия - без оценки, без изпити, равнопоставеност и демократичност.

Учителката по Английски в класната си стая в Свободната Академия за подготовка на учители в Олеруп.

Народните Училища са разпространени като модел и в други страни, между които Германия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Австрия. Популярнастта им нараства все повече и в Полша, където в момента Асоциацията на Полските Народни Училища е в преговори с правителството за получаване на подкрепа и финансиране.  

 
Посещението на екипа на Ботаника Лайф в Дания, и по-конкретно в Народното училище в Брендеруп, беше много вдъхновяващо и зареждащо с позитивизъм. То се случва точно когато ние самите започваме обучителните си курсове и моментите, в които си казвахме: „Така можем да направим и ние... Това трябва да го приложим и в нашата работа....“ бяха буквално на всяка крачка. Добрите практики трябва да се адаптират по възможно най-подходящия за нашата среда начин. И както са казали мъдреците: „Този, който може да премести планина е започнал с търкаляне на малки камъни.“


Демокрация, свобода, устойчивост, общност, равнопоставеност - това бяха най-употребяваните думи по време на престоя ни в Дания. Всички те идват с напълно осъзнатото чувство за отговорност и лична ангажираност, за да ги има.

Автор: Симона Дянкова

Основната сграда на Народното Училище в Брендеруп.

Тази статия е вдъхновена и написана след посещение за обмяна на опит на екипа на Фондация Ботаника Лайф в Народното училище в Брендеруп в Дания през м. май 2018 г. В пътуването се включиха Апостол Апостолов, Галина Пенчева, Симона Дянкова и Петър Петров. Благодарим на екипа и на учащите в Народното училище в Брендеруп, които бяха прекрасни домакини. Благодарим и на Фондация Велукс, програмата Еразъм+ на ЕС и на Асоциация „Зърно“, които направиха това възможно. 

bottom of page