top of page

Новини

Биодинамичното земеделие на Швейцария.

26.09.2018

20180919_151110.jpg
20180918_172711.jpg
20180917_135853.jpg
20180917_140806.jpg

В края на септември се завърнахме от посещение в Швейцария, по програма Еразъм +, в която си партнираме с организации от различни страни – Полша, Германия, Дания и Швейцария. Фокусът, този път, беше върху биодинамичното земеделие.


Биодинамиката е холистичен, екологичен и етичен подход към земеделието, който има много общо с другите органични методи. Това, което е уникално за биодинамичния подход, е третирането на животните, посевите и почвата като единна система. Биодинамичните принципи и практики се основават на идеите на д-р Рудолф Щайнер и са разработвани и практикувани в продължение на почти едно столетие.


Бяхме базирани в училището по земеделие „Плантахоф”, кантон Граубюнден, което е с дългогодишна история, датираща още от 19 век. Днес, училището работи съвместно с много ферми в региона, където учениците получават практическите си знания. През първите две години от три годишното си обучение, учениците прекарват повече време във фермите и само един ден от седмицата са в училището, където изучават теория. Едва през третата година прекарват повече време в училището, но отново, това не е изцяло за сметка на практиката.

20180918_113007.jpg
20180918_113008.jpg

Част от базата на училището по земеделие "Плантахоф"

20180918_140615.jpg
20180918_142026.jpg

Учителят по механика обяснява устройството на трактора.

Посетихме много ферми и мандри. Опитахме голямо разнообразие от сирена произведени по принципите на биодинамичното фермерство. Разговаряхме с фермерите за това какъв е техния стимул да наемат стажанти от училището и да предават знанията си на новото поколение (някои от които със затруднения в ученето). Отговорът беше, че така те също обогатяват мирогледа си и дават добър пример на собствените си деца. Разказаха ни и за усилията си да запазят и възстановят стари породи животни, които в днешно време бързо биват измествани от хибридни видове, с на пръв поглед по-добри качества, но за сметка на много компромиси със здравето на хората и природата.

Посетихме и социална ферма – не далеч от Цюрих, където пребивават хора от различни възрасти и с различни житейски проблеми. Там те имат възможността да се потопят в съвсем различна от досегашната си среда и чрез трудова терапия, и с помощта на работещият там екип, да получат специализирана помощ и да се подготвят за реадаптацията си в обществото.

20180919_160629.jpg
20180919_150520.jpg
20180919_160745.jpg
20180917_151446.jpg
20180920_132803.jpg
20180920_134754.jpg
20180920_121808.jpg
20180920_120849.jpg
20180920_120957.jpg

Също така забележително беше и посещението ни в биодинамичната лозаро-винарна в Маланс. Разходихме се сред безупречните лозови масиви в подножието на Алпите. Тествахме вината, произвеждани от Маргарет и Луис Лиш и се запознахме с тяхната дългогодишна дейност за разпространение на биодинамичните принципи на земеделие в Европа.


Всяко едно от тези места остави у нас впечатлението за високото качество и стандарти, с които швейцарците с право се гордеят.

20180918_174600.jpg
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
20180917_131646.jpg
bottom of page