top of page

Новини

Финансиране за иновативни решения в устойчивото земеделие

19.10.2022

Финансиране за иновативни решения в устойчивото земеделие

За втора поредна година, Фондация Ботаника Лайф участва като партньор в инициативата GreenUP - платформа, подкрепяща и промотираща решения в областта на устойчивостта и кръговата икономика. Тази година може да участвате самостоятелно или в отбор, в една от трите категории: „Храна и устойчива агрокултура“, „Устойчива логистика и опаковки“ и „Зелени сгради кръгови материали или управление на отпадъците“. Печелившото решение на поставените проблеми получава подкрепа и експертиза за развитие и тестване на идеята, както и парична награда от 2000лв.


Миналата година бяхме домакини на първото издание. Тази година Фондация Ботаника Лайф предоставя допълнителна стипендия (специален грант) от 2400 лв. в категория "Храна и Устойчива Агрокултура".


За да се класирате за специалния грант на Фондация Ботаника Лайф, е необходимо идеята ви да обхваща поне една от следните теми:


  • Запазване на живота в почвата и регенерация на хумусния слой

  • Запазване на биоразнообразието на земеделските терени

  • Устойчиво ползване на водните ресурси на земеделските терени


Краен срок за изпращане на презентации с решения на поставените проблеми - 10 Ноември 2022


www.A4B.png
www.GreenUp.png
snimka.jpg
поканаS.png
bottom of page