Новини

В подкрепа на местните общности

29.11.2019

През пролетта на тази година, започна обучителния ни курс "Чиста земя, чиста храна: принципи и практики на устойчивото земеделие", който провеждаме в село Надарево. Курсът засяга актуални теми свързани с екологията и отглеждането на чиста, здравословна храна. След пролетните срещи, направихме лятна пауза, за да могат курсистите да отделят повече време за градините си и, надяваме се, да приложат наученото. 

С идването на есента, стартирахме отново. Ежеседмичните сбирки започнаха с анализ на това, кой какво е посадил и как се е погрижил за насажденията си. Накои от темите до сега, бяха: Движението „Бавно хранене” и неговата връзка с биологичното земеделие, „Живата“ почва; Сеитбообръщение и смесени насаждения; Защита на градината от болести и неприятели с растителни препарати; Компостиране и директно компостиране; Билките в района и ползата от тях, както за хората, така и за растенията, които отглеждаме. Интересът към билките се оказа голям. С насоки от Галина Пенчева, преподавател към Фондация Ботаника Лайф, участниците приготвиха билкови извлеци и мехлеми. Някои от тях споделиха личния си опит и знания за билките. Актуална тема беше и приготвянето на зимнина. Редица теми бяха поставени от самите участници и актуалните събития в селото, като това – какво да правим с голямото количество растителен отпадък при почистване на градината през есента. Друга дискусия породена от курсистите, беше за това, как земеделието може да бъде добър поминък.

Благодарим на всички участици, за времето което отделят, за живия интерес и позитивното отношение към темите. Сбирките продължават всяка седмица.

Курсът е разработен в партньорство с асоциация „Зърно“, Полша и други организации и институции от пет европейски страни, с подкрепата на програма Еразъм+. Курсът поставя акцент върху концепцията за „учене през целия живот“ и усвояването на ключови компетенции в сферата на устойчивото развитие.

© 2017 Botanica Life Foundation

е: info@botanicalife.org

т: +359 894 412 349

  • Facebook - White Circle