Новини

Науката и практиката на среща в с. Надарево

06.03.2019

Цветанка Горанова, доктор на историческите науки и главен асистент към Българска Академия на Науките, ни гостува в базата в село Надарево. Повод за визитата ѝ е нейно проучване на образователните модели на обучение от началото на 20-ти век до наши дни и влиянието на западните модели върху развитието на училищното образоване. Интерес представлява предлаганото от Фондация Ботаника Лайф дуално обучние на деца и младежи в сферата на Устойчивото Земеделие и начин на живот, обучение чрез опит и лично преживяване. В исторически план, развитието на образованието в областта на селското стопанство е възникнало, за да задоволи нуждите на младите фермери и земеделци в разрастващия се отрасъл, а това от своя страна е предпоставка за развитие на обществото като цяло.

Ние от Фондация Ботаника Лайф се радваме, че дейността ни има научна стойност и се надяваме да изградим ползотворни партньорски взаимоотношения с БАН. Благодарим на д-р Горанова за заинтересоваността, за посещението и топлото отношение и ѝ пожелаваме много бъдещи успехи. С нетърпение очакваме издаването на научния труд посветен на образованието и следваме завета, който ни остави „За възвръщането на корените на Българското самочувствие!“

© 2017 Botanica Life Foundation

е: info@botanicalife.org

т: +359 894 412 349

  • Facebook - White Circle