top of page

Новини

Национална конференция „Иновации в социалната работа на общността. Съвременни терапевтични и обучителни методи и подходи“.

16.11.2018

На 15.11.2018 Ботаника лайф участва в провелата се в Търговище Национална научно-практическа конференция на тема „Иновации в социалната работа на общността. Съвременни терапевтични и обучителни методи и подходи“. 


В конференцията взеха  участие представители на организации в областта на социалните услуги: фондация „Лале“ - София, П.У.Л.С.- Перник, „Еквилибриум“ – Русе, Международна Социална Служба България - Велико Търново, Сдружение „ Дете и пространство“ – София и Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна.  

1.jpg
3.jpg

На конференцията, организирана от Национален Алианс за Социална Отговорност и Община Търговище, присъстваха представители на държавни, регионални и общински институции, ангажирани със социалната политика и предоставянето на услуги. Поздравителен адрес представиха кметът на община Търговище Дарин Димитров и заместник областният управител Панайот Димитров.


Дейността на Фондация Ботаника Лайф беше представена от д-р Апостол Апостолов с презентация на тема „Кауза социално земеделие: В подкрепа на децата, земята и природата“. Пред пълната зала той акцентира на основните насоки в работата на фондацията, и представи добри практики и подходи при работа с деца и младежи. Присъстващите, с интерес чуха и видяха как посетителите ни: семейства, младежи и деца са почувствали свободата и красотата на природата в нашата зеленчукова градина. 

7.jpg
5.jpg

Бяха отправени покани за посещение в базите и центровете на някои от участниците, между които и базата на Ботаника Лайф. За нас беше удоволствие да дадем допълнителна информация на заинтересованите, които ни посетиха в с. Надарево.


Надяваме се пожеланието на кмета на Търговище Дарин Димитров за подобряване и засилване на диалога и взаимодействието между институциите на различните нива да се осъществи, и срещите и новите познанства с различни организации от страната да доведат до една ползотворна съвместна работа  в подкрепа на децата и младежите. 

bottom of page