top of page

Новини

Запретнахме ръкави и вече сме на полето.

01.05.2017

Градините на Ботаника лайф село Надарево началото

И ето дойде дългоочакваният ден! Започнахме оформянето на градините, където ще провеждаме практическите си занятия по устойчиво земеделие с децата и младежите на Ботаника Лайф в с. Надарево. Трасирахме полето, маркирахме границите, пробихме дупки и вече поставяме ограда от акациеви колчета. Каква гледка! Какъв хоризонт! Обиколката на градините е около 1500m /километър и половина/, а когато застанеш в единия край на градините, другият не се вижда в далечината. Дъхът ти спира при мисълта за работата, която ни чака от тук нататък! Да направим алеите, да оформим лехите, да изградим оранжерията, да направим места за отдих и съхранение на продукцията, да прекараме вода за поливане, да засадим храстите и дърветата.....списъкът е дълъг.

Началото на работата съвпадна с посещението на нашите приятели от WWO (Worldwide Orphans Foundation) и Фондация за децата в риск по света. Говорихме за миналото – как сме започнали, но говорихме и за бъдещето – къде отиваме. Г-жа Росица Петрова нарече това, което правим „един от най-смислените социални проект, за които съм чувала през последните години”, а г-жа Лоис К. Хеймън беше така любезна да предложи да напише книга, за дейността на Фондация Ботаника Лайф в с. Надарево. Тя беше впечатлена от целите, визията и мащаба на планираните дейности и се ангажира да популяризира дейността ни широко.

Благодарим на всички, които ни дадоха сили да започнем. Благодарим и на тези, които ще ни помогнат да продължим! След по-малко от година, в нашите градини ще кипи живот! Ако искате да извървим пътя до там заедно, пишете ни на info@botanicalife.org или на страницата ни във фейсбук. Станете доброволец при нас!

   Екипът на Фондация Ботаника Лайф

Botanica life с. Надарево

Росица Петрова (отляво), Апостол Апостолов и Лоис К. Хеймън

полята на Ботаника лайф с. Надарево
Работен процес в нивите на Ботаника лайф
Ботаника лайф с. Надарево
Ботаника лайф с. Надарево
щъркел в надарево
Лоис К. Хеймън и Апостол Апостолов в с. Надарево
bottom of page