Народните училища
Справяне с предизвикателствата на антропоцена.
Какво да преподаваме през XXI век и как?

28.09.2020

Семинарът на Ботаника Лайф в с. Надарево събра хора от Велики Преслав, София, Антоново и Търговище с интерес към темата за Народните училища. Апостол Апостолов (председател на УС на фондацията) представи резултатите от прект “Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style” (Зелено Образование в стила на Грундвиг), ЕРАЗЪМ+, осъществяван съвместно с партньори от Полша, Германия, Дания и Швейцария.


Проектът стартира в края на 2018 година и през тези две години бяха реализирани пет обучителни курса за местните общности (в България, Полша и Германия) и един обучителен курс за представителите на полската и българската организации в Дания. Резултат от проекта са и редица публикации: Наръчник за обучители, сборник със статии, сборник с материали от проведените курсове в Дания, Германия, Полша и България. Една от публикациите можете да намерите тук.


Донка Апостолова, от екипа на Ботаника Лайф, сподели личен опит и преживявания от участието си в обучение в Народно Училище Брендеруп, Дания.


След представянето на проекта, участниците дискутираха предизвикателствата на съвременната ера, период на безпрецедентни природни промени, който често бива наричан "Антропоцен" и какво и как да преподаваме през XXI век.


Разбира се, участниците имаха и възможността да се разходат из зеленчуковите градини на Ботаника Лайф.


Благодарим на екипа на Клуб на НСО - Търговище за оказаната помощ за организацията на събитието.

Новини