top of page

Новини

Културен туризъм - селски туризъм - предприемачество

20.06.2023

Културен туризъм - селски туризъм - предприемачество

По покана на „Съвет по туризъм - Свищов“, участвахме в международна среща в гр. Велико Търново, посветена на културно-историческите възстановки в контекста на селския туризъм. На срещата присъстваха 30 участници от Румъния и България. Фондация Ботаника Лайф беше поканена да направи обучение на тема предприемачество и селски туризъм. Обучението беше реализирано от председателя на УС д-р Апостол Апостолов, който направи презентация на тема „Реализиране на мултиспектърен предприемачески модел в едно българско село: опитът на Фондация Ботаника Лайф в селския туризъм, социалното предприемачество и неформалното образование“. Обучението премина при голям интерес. Имаше много въпроси за дейността на фондацията в село Надарево и за бъдещите планове на организацията. Участниците оцениха интерактивния начин на водене на обучение на д-р Апостолов и дадоха различни идеи за надграждане на дейностите с деца и млади хора, които фондацията би могла да реализира в бъдеще.


Проведохме и ползотворен разговор с професор Стоян Проданов, ръководител катедра Финанси към Стопанска Академия, гр. Свищов, който беше организатор на срещата в качеството си на представител на „Съвет по Туризъм – Свищов“. Научихме нови неща за възстановките на Римските традиции и ритуали, които организира Съвета по Туризъм под формата на фестивални дейности в гр. Свищов. Пожелаваме успех на екипа на Съвета и се надяваме да продължават да работят все така всеотдайно за насърчаване на селския и културен туризъм в региона.

www.A4B.png
www.GreenUp.png
snimka.jpg
поканаS.png
bottom of page