top of page

Новини

Фондация Ботаника Лайф участва в международно изследване на етичните организации

24.01.2017

Фондация Ботаника Лайф участва в международно проучване за дейността на етичните организации,  работещи за равенство между хората. Фондацията е единствената българска организация, включена в изследването, което се провежда от английската компания Скилнет Груп.

Изследването поставя въпроси за финансовата устойчивост на социалните предприятия, както и за ефекта от работата им за уязвимите групи.

Организациите, включени в проучването са избрани поради това, че използват холистичен и недискриминационен подход в работата и в защита на правата на хората, животните и земята. Освен това, услугите и продуктите, които те предлагат са съвместно планирани и изработени с хората, които те подкрепят. Ценностите и работата на тези организации окуражават хората да мислят глобално и да работят едновременно по проблемите на устойчивостта и социалната справедливост.

Желанието на партньорите от Скилнет Груп е да работят в мрежа с останалите организации, участвали в изследването, да се подкрепят и допълват, за да постигат по-добри резултати.

Скилнет Груп подкрепя хора в неравностойно положение и има за цел да покаже, че поставени при равни условия, те имат равни възможности във всички сфери на обществения живот – работа, политика, социални дейности.

Ползите от участието на Ботаника Лайф в подобно изследване са, че екипът ще разшири познанията си за проблемите на хората в неравностойно положение. Ще даде допълнителен опит в обмена на информация на международно ниво. Ще създаде връзки, които да доведат до ползотворно партньорство в бъдеще. Също така ще даде добра основа за стартирането на проекта за създаването на социално предприятие, какъвто стои на дневен ред пред екипа.

bottom of page