top of page

Новини

Фондация Ботаника Лайф участва в регионална фокус група по инициатива на Национална Мрежа за Децата

19.01.2017

Национална мрежа за децата  за поредна година разработва годишен доклад „Бележник”, който оценява как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година. Това е алтернативен документ, който критично и независимо представя гражданския поглед към политиките за детето.

 

В тази връзка, за трета поредна година, НМД провежда консултативен процес с деца и възрастни в контекста на разработването на Бележника. Целта е да се включи мнението на експерти и професионалисти, на родители и деца за напредъка на институциите по изпълнението на техните ангажименти към децата на България. По този начин експертните оценки ще бъдат допълнени от споделения опит и мнение на хората, които са най-пряко засегнати от държавните политики, насочени към децата.

 

Клубът на НСО в Търговище, като част от Национална мрежа за децата покани Фондация Ботаника Лайф да участва във фокус група, която ще работи по Приоритет „Образование”, ангажимент „Предлагане на интегрирани услуги за ранно детско развитие”. По време на срещата бяха обсъдени политиките, които държавата прилага по отношение на ранното детско развитие и какво трябва да бъде подобрено в това отношение. Специалисти и професионалисти , работещи с деца поставиха своите оценки на прилагането от държавата на интегрираните политики за ранно детско развитие.

Повече за кампанията четете тук

bottom of page