top of page

Новини

Участие в публична дискусия 

15.11.2016

Представители на Фондация Ботаника Лайф участваха в публична дискусия, на която станаха ясни възможностите за устойчиво развитие на селското стопанство.Конкретната тема беше „Възможностите за устойчиво развитие чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) в трансграничния район България – Румъния“.

 

Инициативата е част от информационната кампания “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”, изпълнявана от Сдружение ДАБУ в партньорство с Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – Варна.

Специално внимание беше обърнато на новите моменти в политиката и нейното отношение към устойчивостта. Един от фокусите на дискусията беше поставен върху икономическо развитие, задвижвано от общностите в рамките на ОСП през новия програмен период. Заедно с това участниците обсъдиха и перспективите за съживяване на живота в селските райони и възможности за биологично земеделие в българо-румънския трансграничен регион.

Организаторите на форума проявиха интерес към дейността на Фондация Ботаника Лайф и предложиха сътрудничество в сферата на обучението.

seminar1
seminar2
seminar3
bottom of page