top of page

НОВИНИ

Новини

Reflect (impact), rethink (cooperation), & reinvent (the future)

Екипът на Фондация Ботаника Лайф участва в международна конференция, която се проведе в четвъртък 13 октомври 2016 г. във Варна. В нея участваха представители на български организации, чиито проекти са подкрепени от Фондации Велукс (Дания), както и представители на датската организация.   

Представени бяха проектите, по които работят отделните организации. Те са в различни области като общото между тях е това, че работят за решаването на социалните и образователни проблеми на деца в риск.

Приветствие към участниците произнесе г-н Йенс Йорген, ръководител на програмата за Централна и Източна Европа на Фондации Велукс. „Тук присъстват хора, които са напълно отдадени на каузите, за които работят техните организации.“ – каза той в приветствието си.

Сред участниците бяха Нов Български Университет (Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца), Сдружение Еквилибриум, Център за приобщаващо образование, Национална мрежа за децата, Фондация Работилница за граждански инициативи, Сдружение Бис Бард и др. 

Фондация Ботаника Лайф е най-младата от тези организации. Тя бе представена от Председателя на Управителния Съвет д-р Апостол Апостолов. Той обясни накратко идеята на проекта, по който работи фондацията, а именно създаване на център за устойчиво земеделие и младежко участие. Той постави акцент върху нуждата от приобщаване на младите хора към земята и земеделието, възможностите за бизнес в тази област и необходимите усилия на цялото общество за възстановяване на селата и селските общности в България. Реакциите на аудиторията бяха изключително позитивни. Някои участници припознаха в проекта собствените си желания да се занимават с екологично земеделие, а други отбелязаха нарастващия интерес на младите към здравословното хранене и екологичния начин на живот. Екипът на Ботоника Лайф беше приятно изненадан от предложението на една от участващите организации да бъдат сред първите клиенти на екологичната продукция, която ще се произвежда в градините на Фондацията в село Надарево.

Благодарим ви за подкрепата, приятели!

След представянето на проектите, конференцията продължи с работа по групи. Бяха обсъдени възможности за бъдещи сътрудничества и идеи за обмяна на опит. Засегнати бяха въпроси като:

 

Стабилен ли е НПО секторът в България? Има ли нужда от сътрудничество с общини, компании, университети и други партньори? Могат ли да си сътрудничат организациите, работещи с деца в риск и как може да се осъществи такова партньорство? 

В дискусията участваха и други двама членове на екипа на Ботаника Лайф – Диана Йосифова и Анета Милева.

Участниците се обединиха около желанието да си сътрудничат в дългосрочно бъдеще по теми, свързани с образованието, успешно завършване на процеса на закриване на всички домове от институционален тип за деца и младежи, участие в научно-изследователски проекти и др. Организациите се съгласиха, че в сферата, в която работят – подкрепа на деца и младежи от уязвими групи – има крещяща нужда от иновации, защото работата е трудна и предизвикателна, но за съжаление такива иновации не се подкрепят чрез средствата на държавата или ЕС в България. В тази връзка, участниците изказаха благодарности към Фондации Велукс, които стимулират и насърчават именно иновациите в българското общество.

Кратко представяне на конференцията можете да видите в следното видео.

bottom of page