top of page

Кариери

Специалист Развитие

16.01.2018

Описание на позицията:

Фондация Ботаника Лайф търси да назначи „специалист развитие“, който да се присъедини към екипа на организацията. Позицията има за цел да подпомогне фондацията да се развива стратегически в съответствие със своите цели и мисия, като ангажиментите включват работа по всички основни програми на фондацията – обучителен център, био градина, социално предприятие, и творчески занимания. 

  

За Фондация Ботаника Лайф

Фондация Ботаника Лайф е организация, регистрирана за осъществяване на общественополезна дейност (рег. № 20151030002). Седалището на организацията е в гр. Варна, но организацията реализира голяма част от своите дейности в село Надарево, община Търговище. Мисията на фондацията е да насърчава устойчивото развитие и младежкото участие.

Фондация Ботаника Лайф е в процес на създаване на Обучителен център за деца и младежи в сферата на устойчивото земеделие. Центърът ще бъде установен в с. Надарево и ще има на разположение учебна база, включваща семинарни зали, общежитие, и „опитно поле“ за производство на плодове и зеленчуци. Основните дейности на Обучителния център са провеждане на занятия с деца и младежи от различни възрастови групи под формата на зелено училище и зелена академия. Ангажиментите на длъжността експерт „организационно развитие“ ще бъдат свързани с промотирането, планирането и постигането на организационна и финансова устойчивост на всички обучителни и производствени дейности на фондацията.

Повече информация за Ботаника Лайф ще намерите на уеб сайта на Фондацията www.botanicalife.org  

За село Надарево  

Село Надарево се намира в община Търговище. Разположено е в непосредствена близост до Преславската планина и шуменското плато, което го прави идеална локация за еко и културен туризъм, както и за творчески и образователни занимания с деца и младежи сред природата. Намира се на около 15 км. от гр. Търговище, на 25 км от гр. Шумен  и на около 110км от гр. Варна. На кратки разстояния от селото се намират исторически и археологически забележителности като древния град Мисионис, Мадарския Конник/обект на ЮНЕСКО/, крепостта Велики Преслав и др. В селото има 2 училища, детска градина, читалище и пощенска станция. Селото се обслужва от автобусна и жп линия.

Основни задължения за позицията:

 • Организира изработването на стратегия за развитие на фондацията и план за приложението ѝ;

 • Планира и организира дейностите по изработване и прилагане на доброволческо звено към фондацията;

 • Подпомага ръководстото на фондацията в планирането и реализирането на дейности по маркетинг и фондонабиране;

 • Осъществява и поддържа контакти с настоящи и потенциални партньори, дарители и спонсори;

 • Подпомага планирането, организирането и промотиране на обучителната дейност на фондацията и дейностите по развитие на социално предприятие;

 • Подпомага планирането и развитието на стопанската дейност на фондацията, в това число реализирането на земеделска продукция; 

 • Изпълнява текущи организационни задачи от дейността на фондацията;

 • Извършва подготовка на мероприятия с целевите групи на фонадацията – деца и млади хора от различни социални групи.  

                 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование с хуманитарен, социален или икономически/бизнес профил;

 • Умения за стратегическо планиране;

 • Професионален или друг практически опит в организационното развитие;

 • умения за работа в екип и умения за ефективно организиране на работното време;

 • умения за работа с деца и младежи;

 • умения за следване на инструкции и спазване на висок работен морал;

 • опит във фондонабирането и маркетинга ще бъде оценен като предимство, но не е задължителен;

 • отлично владеене на английски език

 

Възнаграждение

700 - 900 лв. стартова заплата, в зависимост от опита и квалификацията на кандидата.  

Кандидатстване

Заинтересованите кандидати следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо до Фондация Ботаника Лайф.

В мотивационното писмо, кандидатите следва:

- да опишат опита, професионалните си качества и уменията, които отговарят на изискванията за длъжността;

- да посочат координати за връзка (и-мейл и телефон).

Мотивационното писмо не трябва да надвишава 2 страници.

 

Крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2018 г. на имейл адрес: info@botanicalife.org

С допуснатите до второ класиране кандидати ще се проведе събеседване. Кандидатите, които не бъдат поканени за събеседване, следва да приемат, че не са класирани за тази позиция.

Благодарим Ви, че избрахте Ботаника Лайф!

bottom of page