top of page

Статии

Социалното предприемачество е нашата стъпка към по-справедлива икономика

28.08.2021

image 0.jpg

Когато бизнесът не винаги означава генериране на приход на всяка цена и е достатъчно смел да рискува в името на социална кауза, когато социално значимата мисия излиза от зоната си на комфорт в неспокойните води на търговските дейности, се получава формулата на социалното предприемачество. За да бъде успешна тази формула, е нужно основен неин компонент да бъде балансът между прихода, който осигурява самоиздръжка, и в същото време работи за разрешаване на социално значими въпроси.


За повече конкретност в обяснението на все по-споменаваното социално предприемачество е добре да кажем, че тази икономическа дейност се отличава с обществено полезни резултати. Нововъведения, които разрешават социални или екологични проблеми и по този начин създават условия за споделена отговорност и сътрудничество в пазарната среда. Социалното предприемачество създава инициативи с цел да разрешава належащи проблеми по иновативен начин, да създава възможности за нови работни места, да повишава качеството на социалните връзки в обществото.


Най-често, но не само, неправителствените организации са основните двигатели на социалното предприемачество. Осъществявайки стопанската дейност, на която имат право (свързана със сферата на дейност на организациите), те генерират приходи. А после с тях финансират инициативите, които отговарят на социалната им мисия.


Нашият пример за социално предприемачество има две посоки. Едната е стопанската дейност, която Фондация Ботаника Лайф реализира. Тя генерира приходи от къщата ни за гости, провеждането на обучения и курсове, както и от продажба на стопанска продукция. Част от тези приходи използваме като подкрепа за млади, безработни и неучащи хора на възраст между 18-29 години за развитието им в сферата на устойчивото земеделие. Те получават възможност за участие в нашите обучения, както и за практика, обмяна на опит и идеи в сферата на устойчивото земеделие и управление на малко стопанство.


Освен това, за втора година предоставяме частична трудова заетост на млади хора от Комплекс за психично-здравни грижи в общността – кв. Бряг, Търговище. Самий и Стефка пътуват всеки ден до стопанството ни в Надарево, където заедно с останалата част от екипа на организацията създават облика на обучителния център и опитното поле. Те са едни от най-усърдните градинари, с отговорност поддържат нашите градини и винаги с усмивка и благ поздрав посрещат всеки наш посетител. Догодина Самий и Стефка ще приложат новите знания за отглеждането на зеленчуци, цветя и подправки и в градината в комплекса в Бряг, където обитателите на заведението имат възможност да произвеждат част от храната си. Ето какво ни споделят те за възможността да работят при нас:


Стефка: „Харесва ми това, което ми се предлага – да науча нещо ново, да го приложа, да съм полезна – не става дума за пари, а затова да се науча как се отглежда прехрана, какво се изисква, за да се отгледат растенията.“


Самий: „Че има трудности във физическата работа, има, но на мен ми доставя удоволствие, че работя и че съм полезен. Когато дойдат гости да виждат градините оформени и изчистени, става красиво. За в бъдеще искам да се науча да карам трактор и с него да фрезовам и да кося.“


Вземането на инициативата в свои ръце и предприемането на конкретни действия по подобряване на средата, условията за разгръщане на определена дейност или допринасянето за решаване на даден социален проблем на местно ниво е може би най-добрият вариант за действие. И в социалното предприемачество, призивът „Мисли глобално, действай локално!“  важи с пълна сила. Затова, нека да действаме!


Използвани източници:

https://www.netngo.net/images/materiali/soc-pred.pdf?fbclid=IwAR171GERCMeuWS_4odFz_Y2b2irCpsVoFjtmlJM4pLHzh1ZWOYSsd8jbpm4

bottom of page