top of page

Кариери

Административен сътрудник

16.01.2018

Фондация Ботаника Лайф има свободно работно място за длъжността „административен сътрудник“. Позицията има за цел да подпомогне административната и организационна дейност на фондацията.

Повече информация за Фондация Ботаника Лайф е налична на сайта на Фондацията: https://www.botanicalife.org/

Основни изисквания към кандидатите за длъжността „административен сътрудник“

 • Владеене на английски език, писмено и говоримо – предимство;

 • Отлични умения за писане и изразяване, отличен правопис;

 • Висше образование;

 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;

 • Умения за водене на делова кореспонденция;

 • Умения за работа в екип;

 • Отлични комуникативни и презентационни умения;

 • Способност за планиране и организиране на времето и работата;

 • Отговорност, лоялност и дисциплинираност;

 • Опит в организирането на събития – предимство;

Основни задължения на длъжността „административен сътрудник“

 • Изготвя и обработва административна и отчетна документация по проекти и други дейности;

 • Поддържа кореспонденция с участници, партньори, други организации и институции;

 • Организира и координирана дейности по проекти и програми;

 • Обобщава и анализира информация за дейностите на Фондацията, задачите, сроковете и ресурсите;

 • Участва в организиране на събития;

 • Води входяща и изходяща кореспонденция, приема пратки, работи с куриери;

 • Отговаря за оборудването и консумативите, снабдява офис материали;

 • Подготвя доклади и справки;

 • Извършва други административни и организационни работи;

 • Пътува до базата на Фондацията в с. Надарево;

 • Участва в обучения за надграждане на опита и квалификацията, включително и международни;

 • Подпомага цялостната дейност на Фондацията за обучение на деца и младежи в областта на земеделието, устойчивото развитие, екологията и други области на взаимодействие на човека със земята и природата.

 

Брутна заплата: 700 – 800лв.

Кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да изпратят CV (АВТОБИОГРАФИЯ) и МОТИВАЦИОННО ПИСМО до Фондация Ботаника Лайф. E-mail: info@botanicalife.org

bottom of page