top of page
Социално предприятие
image.jpg
image.jpg

Концепцията за социално предприятие на Фондация Ботаника Лайф включва реализиране на стопанска дейност чрез къща за гости Ботаника, предлагане на тематични курсове за възрастни и реализиране на земеделска продукция. Със средствата от тези дейности фондацията подкрепя млади хора на възраст между 18-29 години за развитието им в сферата на устойчивото земеделие.


До момента социалното предприятие е предоставило частична трудова заетост на млади хора със специални образователни потребности, както и участие на временно безработни и неучащи младежи в онлайн курсовете на фондацията.

Дейности

bottom of page