Социално предприятие
image.jpg
image.jpg

Концепцията за социално предприятие на Фондация Ботаника Лайф включва реализиране на стопанска дейност чрез къща за гости Ботаника, предлагане на тематични курсове за възрастни и реализиране на земеделска продукция. Със средствата от тези дейности фондацията подкрепя млади хора на възраст между 18-29 години за развитието им в сферата на устойчивото земеделие.


До момента социалното предприятие е предоставило частична трудова заетост на млади хора със специални образователни потребности, както и участие на временно безработни и неучащи младежи в онлайн курсовете на фондацията.

Дейности