top of page

Кариери

Учител

16.01.2018

Фондация Ботаника Лайф има свободно работно място за длъжността „УЧИТЕЛ“. Позицията има за цел да подпомогне и развие обучителната дейност на фондацията, която включва работа с деца и младежи интересуващи се от устойчиво земеделие, екология, ботаника и други области на взаимодействие на човека със земята и природата. Повече информация за Фондация Ботаника Лайф е налична на сайта на Фондацията: https://www.botanicalife.org/

Основни изисквания към кандидатите за длъжността „УЧИТЕЛ“

 • да имат завършено педагогическо образование (без ограничение на специалността);

 • да имат желание да работят в сферата на неформалното образование;

 • да имат опит като учители и/или обучители;

 • да се интересуват от земеделие, устойчиво развитие, екология или други области на взаимодействие на човека със земята и природата;

 • да има желание да работят с деца и младежи в неравностойно положение;

 • да владеят свободно английски език (кандидатите, отговарящи на това условие ще се ползват с предимство).

Основни задължения на длъжността „УЧИТЕЛ“

 • да организира и провежда обучителните занятия с обучаемите и доброволците на Фондацията;

 • да организира извънкласните дейности;

 • да изготвя обучителната програма;

 • да промотира обучителната дейност на Фондацията и да организира процеса по привличане на обучаеми и доброволци;

 • да участва в обучения за надграждане на опита и квалификацията, включително и международни;

 • да пътува до базата на Фондацията в с. Надарево

 

Брутна заплата: 760 – 860лв.

Кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да изпратят CV (АВТОБИОГРАФИЯ) и МОТИВАЦИОННО ПИСМО до Фондация Ботаника Лайф. E-mail: info@botanicalife.org

bottom of page