Екип и управление

Екип

Най-ценният ресурс на организацията е нашия екип. Това са хора, които притежават ценни умения и са съпричастни към общата ни цел.

Управителен съвет

Фондация Ботаника Лайф се ръководи от Управителен Съвет, който е върховен колективен орган на фондацията. Управителният съвет се назначава с мандат на управление 5 години. Управителният Съвет избира за периода на своето управление Председател, който представлява фондацията и организира нейните дейностите.

Съвет на доверителите

Съветът на доверителите е орган с почетни функции към Фондацията. Позицията на член на Съвета на доверителите е доброволна, предлага се на избраното лице от страна на Управителния съвет на Фондацията и се потвърждава с неговото съгласие.

Tree%20Leaves_edited.png