Социално предприятие

Чрез създаването на социалното предприятие, Фондация Ботаника Лайф ще подпомага приоритетно млади хора, които не учат, не работят и не посещават други форми на професионално образование. 

 

Те ще имат възможност да придобият опит и трудови умения в опитното поле на фондацията. Младежите ще са ангажирани с отглеждането на плодове и зеленчуци, поддръжка на градините, обработка на земята, организиране на обучителни занятия и др.

 

Социалното предприятие ще насърчава трудовата заетост на младите хора и ще подпомага финансовата устойчивост на обучителния център чрез реализиране на земеделската продукция. 

© 2021 Botanica Life Foundation

е: info@botanicalife.org

т: +359 894 412 349

  • Facebook - White Circle