Програми

Обучителен център

Центърът за обучение по устойчиво земеделие на Фондация Ботаника Лайф, има за цел да насърчава ученето и развитието в тази област, както и да подготвя и подпомага младите за успешната им реализация на пазара на труда.

Био Градина

Обучителния център разполага с опитно поле за практически занятия по градинарство и производствена база за плодове и зеленчуци. Част от процесите по отглеждането им се реализират с активното участие на децата и младежите.

Социално предприятие

Фондация Ботаника Лайф подпомага приоритетно млади хора до 29-годишна възраст, които не учат, не работят и не посещават други форми на професионално образование.

Творчески занимания

Наред с обучението по земеделие, курсистите и гостите на обучителния център имат възможност да прояват творческия си потенциал, да научат за някои позабравени традиции и да се вдъхновят от досега с природата.