Мисия и цели

Мисията на Фондация Ботаника Лайф е да насърчава устойчивото развитие и младежкото участие. Фондацията прави това чрез осъществяване на своите цели, които са:

 • да инициира и подкрепя практики, водещи до устойчиво развитие на българското общество и по-специално в областта на екологията, земеделието, градинарството, пермакултурата, хортикултурата и други сфери на човешкото взаимодействие с природата и земята;
   

 • да подкрепя предприемачеството, творчеството и иновациите сред младите хора;
   

 • да подпомага развитието на биологично земеделие и модели на биологично земеделие;
   

 • да подпомага развитието и възстановяването на българското село и да създава възможности за заетост и самозаетост на младите хора в селските общности;
   

 • да промотира екологичен, здравословен и устойчив начин на живот сред децата и младите хора;
   

 • да съдейства за опознаването, взаимното учене и обмяната на опит между деца и младежи от селски общности и градски общности.