История

Кънчо, Мария и Апостол Кръстеви

Фондация Ботаника Лайф е учредена на 1 юни 2015 г. от Апостол Кънчев Апостолов. Той създава фондацията в памет на своите баща, дядо и баба - Кънчо, Апостол и Мария, които му оставят в наследство къща и земеделски земи в с. Надарево. Воден от желанието си да помага на младите хора да развиват своите интереси и потенциали в синхрон с принципите на устойчивото развитие, той взема решение да предостави на фондацията своите наследени имоти, които да бъдат използвани за обучение на деца и младежи.

Кънчо, Мария и Апостол Кръстеви

В учредителния акт на фондацията е записано:

Фондация Ботаника Лайф... „насърчава участието на младите хора в дейности, които развиват уважение към природата и които допринасят за свят, в който хората и земята съжителстват като едно цяло. Фондацията е основана в памет на Апостол, Мария и Кънчо Кръстеви, които знаеха, че земята е най-ценния дар на човечеството, и които през целия си живот предаваха това знание на идните поколения“.

През 2016г. Фондация Ботаника Лайф започва реализирането на мащабен проект, чрез който къщата, предоставена на фондацията, е ремонтирана и преобразувана в Обучителен Център за деца и младежи, а земеделските земи са превърнати в красиви градини за производство на плодове и зеленчуци. В новата база, децата имат възможност да се учат как се отглеждат плодове и зеленчуци, а младежите търсят своето професионално развитие в сферата на устойчивото  земеделие.

Апостол Кръстев (в ляво) - в двора на ТКЗС

с. Надарево

Мария Кръстева - в ливада с блатно кокиче (гергьовско кокиче) в подножието на Шуменския балкан

Кръстьо Кръстев - прадядо на учредителя на Фондацията.

Един от българите, които през 20-те години на ХХ век заминават за Унгария да преподава градинарство. 

Днес в гр. Будапеща има мемориална плоча, в памет на българската общност, която е допринесла за развитието на земеделието в Унгария.

Вижте тук историята на Ботаника Лайф през погледа на един от нашите партьори.

WP_20160815_09_34_44_Proa.jpg